Forslag til ny arvelov

22. juni 2018 la regjeringen frem forslag til ny lov om arv og dødsboskifte. Etter lovforslaget skal reglene om slektens arverett og ektefellens arverett videreføres stort sett uendret.

Samboere uten felles barn skal fortsatt ikke ha gjensidig arverett. For samboere med felles barn videreføres reglene om en helt begrenset arverett.