Advokatfirmaet Knutsen & Hoel, advokat Anne Hoel og advokat Vibeke Knutsen

Voldsoffererstatning

 

Har du blitt utsatt for en straffbar handling – overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade – kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.

 

Barn som har opplevd vold mot sine nærmeste kan også ha rett til erstatning.

 

Hvis voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning.

 

De fleste skadelidte og pårørende som går igjennom en personskadeerstatningssak opplever dette som en langvarig og tung prosess. årsaken til dette er at lovgivning og rettspraksis setter krav som det tar lang tid å få oppklart. Det vil i de fleste personskadeerstatningssaker ta flere år mellom ulykken og avslutningen av erstatningssaken. I denne perioden vil det oppstå en rekke forhold som skadelidte må ta stilling til og som kan få meget stor betydning for erstatningsoppgjøret og som skadelidte ikke selv har forutsetning til å ta stilling til.

 

Vi har den erfaring og kunnskap som er nødvendig for å være din medspiller og advokat for å oppnå et godt erstatningsresultat.

 

Utgifter til advokat vil i mange tilfeller bli dekket av skadelidtes motpart/ forsikringsordning, samt lov om fri rettshjelp.