Forsvarer

 

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer. Det gjelder fra politiets etterforskning starter til domstolen har avgjort saken. I de fleste tilfeller vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

 

Dersom en mistenkt/siktet er innkalt til avhør eller pågrepet av politiet har han rett til å kontakte advokat. Advokaten kan innhente dokumentene i saken og være til stede under avhøret.

 

En siktet som begjæres fengslet har rett til forsvarer i rettsmøtet. Dersom den siktede blir varetektsfengslet har han krav på forsvarer i hele fengslingsperioden. Det samme gjelder ved hovedforhandling.

Advokat Vibeke Knutsen og advokat Anne Hoel vil kunne bistå deg gjennom hele prosessen. Vi anbefaler deg å ta kontakt snarest mulig etter at etterforskningen er igangsatt for å få råd og veiledning. Vi hjelper også med å søke om erstatning i anledning straffeforfølgning.