Erstatning og forsikring

 

Vi har erfaring med erstatningssaker, både i og utenfor kontrakt.

 

Vi yter bistand i forbindelse med erstatnings- og forsikringsoppgjør etter skadeserstatningsloven, yrkesskadeforsikringsloven, norsk pasientskadeerstatning, og forsikringsavtaleloven. Disse bestemmelser regulerer de praktiske erstatningssituasjoner i Norge.

 

Alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadedekning for sine ansatte. Erstatningen skal gi deg rett til økonomisk kompensasjon ved arbeidsulykker eller dersom du påføres en yrkessykdom.