bistandsadvokat

Bistandsadvokat

 

  • Har du vært utsatt for seksuelle overgrep?
  • Har du vært utsatt for, eller vært vitne til, vold i nære relasjoner?
  • Har du vært utsatt for tvangsekteskap?
  • Har du vært utsatt for menneskehandlel?
  • Trenger du et besøksforbud eller har du opplevd brudd på besøksforbud?
  • Har du fått betydelig skade på legeme/helbred som følge av en straffbar handling?
  • Er du etterlatt der noen er død som følge av en straffbar handling?

 

Som fornærmet i slike saker har en rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat. I disse tilfellene vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

 

Videre kan det i alle andre straffesaker hvor det anses å være behov for en advokat for fornærmede oppnevnes bistandsadvokat av retten.

Advokat Vibeke Knutsen og advokat Anne Hoel har lang erfaring som bistandsadvokater og vil kunne ivareta fornærmedes interesser under hele prosessen.

 

Dette gjelder både under etterforskningen, bl.a. under politiets avhør, og i forbindelse med en eventuell rettssak. Vi kan fremme krav om erstatning i forbindelse med straffesaken og bistå med søknad om voldsoffererstatning.