Crowd walking down on sidewalk, concept of pedestrians, crime, society, city life

Arbeidsliv

 

Vi har erfaring innen en rekke praktiske problemstillinger – blant annet oppsigelse, avskjed, endringsoppsigelse og permittering. Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker og kan bistå i forhandlingsmøter, drøftelsesmøter og saker for domstolene. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

Arbeidstaker

Arbeidstakers rettigheter er grundig regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Til tross for dette er det mange arbeidsgivere som ikke følger spillereglene innen arbeidsrett. Dette kan føre til vanskelige og krevende situasjoner for arbeidstakere. Arbeidsgiver har kanskje tatt forhastede slutninger, gitt oppsigelse eller avskjed i affekt og uten gyldig grunnlag, gitt den ansatte gjengjeldelse etter varsling, trukket den ansatte i lønn uten varsel eller ikke utbetalt overtid.

 

Problemstillinger innen arbeidsrett er mange og hver ansatts bekymring ulik. Felles for alle arbeidstakere i slike og lignende situasjoner er imidlertid at de ofte opplever det som en krevende situasjon det kan være vanskelig å håndtere alene.

 

Vi er klar for å bistå deg. Vi tilbyr skreddersydd bistand hvor vi søker å finne den beste løsning for deg.

 

Frister

I arbeidsrettstvister løper det en rekke frister som det er viktig at du som arbeidstaker overholder:

  • 2 ukers frist for å kreve forhandlinger hvis du har blitt oppsagt eller avskjediget.
  • 8 ukers frist for å gjøre gjeldende at oppsigelse eller avskjed er ulovlig, at det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon.
  • 6 måneders frist for å kreve erstatning.

 

Arbeidsgiver

Ingen bedrifter er like, men alle vil på et tidspunkt komme innom vanskelige problemstillinger innen arbeidsrett som kan være krevende å manøvrere seg gjennom. Er din virksomhet i en vanskelig økonomisk situasjon, har du en ansatt som ikke leverer de forventede resultater, har dere behov for omorganisering eller trenger dere en gjennomgang av gamle arbeidsavtaler som ikke fyller arbeidsmiljølovens krav? Arbeidsrett omfatter mange felt og områder.

 

Ta kontakt og vi kan bistå deg med råd og veiledning, samt i en rettslig prosess.

 

Fri rettshjelp

Som arbeidstaker kan du ha krav på fri rettshjelp dersom du har blitt oppsagt/avskjediget fra ditt arbeidsforhold. Det er kun oppsigelses- og avskjedigelsessaker som dekkes av ordningen for fri rettshjelp. Det innebærer at du kan få dekket kostnadene til bistand fra advokat av staten. For å ha krav på fri rettshjelp må du ha inntekt og formue innenfor visse grenser. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å avgjøre om du kan ha krav på fri rettshjelp i din sak.

 

Hvis du ikke har krav på fri rettshjelp vil du i mange tilfeller kunne få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter.