Fagområder

a

Advokatfirmaet Knutsen & Hoel yter juridisk bistand innenfor en rekke fagområder til både privatpersoner og små bedrifter.

En barnevernssak kan starte med at barneverntjenesten i kommunen mottar en bekymringsmelding. En barnevernssak kan også starte med at den/de som saken gjelder selv tar kontakt fordi de ønsker bistand fra barneverntjenesten.

Les mer

FORSVARER

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer. Det gjelder fra politiets etterforskning starter til domstolen har avgjort saken. I de fleste tilfeller vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

BISTANDSADVOKAT

Som fornærmet i overgrepssaker har en rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat. I disse tilfellene vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

FAMILIE OG SAMLIV

Vet du hva konsekvensene blir for deg ved samlivsbrudd eller om noen i nær familie faller bort? Ikke overlat noe som er så viktig for deg og familien til tilfeldighetene.

BARNEFORDELING

Trenger du en advokat i sak om barnefordeling bør du bruke et advokatfirma som jobber med denne type saker. Vi har lang og god erfaring på dette saksområdet.

YRKESSKADE

Har du blitt utsatt for et arbeidsuhell eller fått skader i forbindelse med arbeid? Vi yter bistand i forbindelse med yrkesskader.

VOLDSOFFERERSTATNING

Har du blitt utsatt for en straffbar handling – overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade – kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.

ERSTATNING

Vi yter bistand i forbindelse med erstatnings- og forsikringsoppgjør etter skadeserstatningsloven, yrkesskadeforsikringsloven, norsk pasientskadeerstatning, og forsikringsavtaleloven.

TRYGDERETT / NAV SAKER

Trenger du en advokat i sak ovenfor NAV bør du bruke et advokatfirma som jobber med NAV saker. Vi har lang og god erfaring på dette saksområdet.

ARV

Bistand fra advokat ved arvespørsmål. Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament vil arven etter avdøde fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

ARBEIDSRETT

Vi har erfaring innen en rekke praktiske problemstillinger – blant annet oppsigelse, avskjed, endringsoppsigelse og permittering. Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker og kan bistå i forhandlingsmøter, drøftelsesmøter og saker for domstolene.

ANDRE FAGOMRÅDER:

Arbeidsrett

Forvaltningsrett

Kontraktsrett

Tvangssaker i sosial og helsesektoren

Utlendingsrett