Advokatfirmaet Knutsen & Hoel yter juridisk bistand innenfor en rekke fagområder til både privatpersoner og små bedrifter.

BARNEVERN

En barnevernssak kan starte med at barneverntjenesten i kommunen mottar en bekymringsmelding. En barnevernssak kan også starte med at den/de som saken gjelder selv tar kontakt fordi de ønsker bistand fra barneverntjenesten.

a

FORSVARER

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer. Det gjelder fra politiets etterforskning starter til domstolen har avgjort saken. I de fleste tilfeller vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

a

BISTANDSADVOKAT

Som fornærmet i overgrepssaker har en rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat. I disse tilfellene vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

a

FAMILIE OG SAMLIV

Vet du hva konsekvensene blir for deg ved samlivsbrudd eller om noen i nær familie faller bort? Ikke overlat noe som er så viktig for deg og familien til tilfeldighetene.

ARV

Bistand fra advokat ved arvespørsmål. Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testament vil arven etter avdøde fordeles etter arverekkefølgen i arveloven. Her gjennomgår vi de viktigste temaene i forbindelse med arv.

ERSTATNING

Vi yter bistand i forbindelse med erstatnings- og forsikringsoppgjør etter skadeserstatningsloven, yrkesskadeforsikringsloven, norsk pasientskadeerstatning, og forsikringsavtaleloven.

VOLDSOFFERERSTATNING

Har du blitt utsatt for en straffbar handling – overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade – kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.