Regjeringa foreslår ei ny og betre strukturert adopsjonslov....