Advokatene

a

I Advokatfirmaet Knutsen & Hoel kombinerer vi engasjement med sterk faglig og etisk kompetanse for å tilby våre klienter den beste rådgivning og service.

Advokat Vibeke Knutsen

Advokat Vibeke Knutsen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, med spesialfag innen kriminologi.

Telefon (+47) 905 22 568
E-post vk@adv-kh.no

Advokatfirmaet Knutsen & Hoel, advokat Vibeke Knutsen

Vibeke har arbeidet som advokat siden 2008 og har lang og bred erfaring innen rettsområdene familie, arv og skifterett, herunder barnevern og barnefordeling. Hun har betydelig prosedyreerfaring, og fører jevnlig saker for domstolene i både sivile saker samt straffesaker og tar oppdrag som bistandsadvokat. Vibeke har også god og bred kompetanse med erstatningssaker, arbeidstvister samt Nav saker.

Vibeke har tidligere 10 års erfaring fra offentlig sektor. Hun har arbeidet for skatteoppkreveren, samt i kommunal sektor hvor hun i 4 år var seksjonsleder i Grimstad kommune. Hun har erfaring fra statlig sektor som rådgiver i Fylkestrygdekontoret i Aust-Agder (nå: Nav Aust-Agder) I denne perioden hadde hun blant annet ansvar for utvikling av faglig kompetanse i fylket, samt ansvar for å drifte det faglige nettverket vedrørende trygdebedragerisaker.

Advokat Anne Hoel

Advokat Anne Hoel har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med spesialfag innen barnerett og kriminologi.

Telefon (+47) 930 08 084
E-post ah@adv-kh.no

Advokatfirmaet Knutsen & Hoel, advokat Anne Hoel

Anne har engelsk, tysk og fransk for jurister fra Universitetet i Oslo samt språkstudier og spesialisering i internasjonal rett fra en rekke utenlandske universiteter.

Anne har arbeidet som advokat siden 2008 og har hatt hovedvekt på barne- og familierett, barnevern, arv og skifterett, strafferett (herunder oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat), utlendingsrett og psykisk helsevern.

Anne har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene, fylkesnemndene for sosiale saker samt kontrollkommisjonene i psykisk helsevern.

Anne har tidligere arbeidserfaring fra kriminalomsorgen, Universitetet i Oslo og annen advokatvirksomhet.

Det skal være enkelt å ta kontakt med oss. Vi vil at du skal føle deg velkommen og ivaretatt uansett hvilken type sak du trenger hjelp med. Vi yter juridisk bistand til både privatpersoner og små bedrifter.