Advokatfirmaet Knutsen & Hoel

Advokatfirmaet Knutsen & Hoel kombinerer engasjement med sterk faglig og etisk kompetanse for å gi deg den beste rådgivning og service. Vi yter juridisk bistand innenfor en rekke fagområder til både privatpersoner og små bedrifter.

barnevern

En barnevernssak kan starte med at barneverntjenesten i kommunen mottar en bekymringsmelding. En barnevernssak kan også starte med at den/de som saken gjelder selv tar kontakt fordi de ønsker bistand fra barneverntjenesten.

Les mer

Trenger du en advokat i sak ovenfor NAV bør du bruke et advokatfirma som jobber med NAV saker. Vi har lang og god erfaring på dette saksområdet.

Crowd walking down on sidewalk, concept of pedestrians, crime, society, city life

Vet du hva konsekvensene blir for deg ved samlivsbrudd eller om noen i nær familie faller bort? Ikke overlat noe som er så viktig for deg og familien til tilfeldighetene.

Parent and child handing small white flowers

Trenger du en advokat i sak om barnefordeling bør du bruke et advokatfirma som jobber med denne type saker. Vi har lang og god erfaring på dette saksområdet.

ARBEIDSRETT

Vi har erfaring innen en rekke praktiske problemstillinger – blant annet oppsigelse, avskjed, endringsoppsigelse og permittering. Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Som fornærmet i overgrepssaker har en rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat. I disse tilfellene vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

Vi yter bistand i forbindelse med erstatnings- og forsikringsoppgjør etter skadeserstatningsloven, yrkesskadeforsikringsloven, norsk pasientskadeerstatning, og forsikringsavtaleloven.

bistandsadvokat

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer. Det gjelder fra politiets etterforskning starter til domstolen har avgjort saken. I de fleste tilfeller vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

Har du blitt utsatt for en straffbar handling – overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade – kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.