Advokatfirmaet Knutsen & Hoel

Advokatfirmaet Knutsen & Hoel kombinerer engasjement med sterk faglig og etisk kompetanse for å gi deg den beste rådgivning og service. Vi yter juridisk bistand innenfor en rekke fagområder til både privatpersoner og små bedrifter.

barnevern

En barnevernssak kan starte med at barneverntjenesten i kommunen mottar en bekymringsmelding. En barnevernssak kan også starte med at den/de som saken gjelder selv tar kontakt fordi de ønsker bistand fra barneverntjenesten.

Les mer

Vet du hva konsekvensene blir for deg ved samlivsbrudd eller om noen i nær familie faller bort? Ikke overlat noe som er så viktig for deg og familien til tilfeldighetene.

Trenger du en advokat i sak ovenfor NAV bør du bruke et advokatfirma som jobber med NAV saker. Vi har lang og god erfaring på dette saksområdet.

bistandsadvokat

Som fornærmet i overgrepssaker har en rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat. I disse tilfellene vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

Advokatfirmaet Knutsen & Hoel, advokat Vibeke Knutsen

Vi yter bistand i forbindelse med erstatnings- og forsikringsoppgjør etter skadeserstatningsloven, yrkesskadeforsikringsloven, norsk pasientskadeerstatning, og forsikringsavtaleloven.

0U0A7988-kopi

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer. Det gjelder fra politiets etterforskning starter til domstolen har avgjort saken. I de fleste tilfeller vil utgiftene bli dekket av det offentlige.

Har du blitt utsatt for en straffbar handling – overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade – kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.